Historie a současnost

 

Tělocvičná jednota Sokol Třešť byla založena 1.1.1893, při ustavení měla 26 členů činných a 22 přispívajících. V témže roce 24. září se konalo první veřejné cvičení, jehož se zúčastnili i sokolové z Telče a Jihlavy.

            Jednota rostla zvolna, ale stále: v roce 1910 měla již 57 mužů, 58 žen, 14 dorostenců, 17 dorostenek, 15 žáků a 17 žaček. Pořádala se veřejná cvičení doma a účastnila se čile veřejných cvičení bratrských jednot. Památné je veřejné cvičení v Jihlavě konané dne 17. srpna 1902, při němž jihlavští Němci Sokolstvo zuřivě napadli křikem, spíláním, pliváním, kamením a jiným násilím. Domů se cvičenci vraceli pod ochranou policie a vojska! Tím se jednota velice posílila a rozmnožila; rostla i po stránce hospodářské - majetku přibývalo díky obětavostí a šetrností všech. Po několikerém přechodném umístění tělocvičny na různých místech, byla zřízena tělocvična nová v pronajaté místnosti za 100 Kč ročně.

            V letech 1914-1916, kdy většina mužů nastoupila vojenskou službu (v roce 1914 hned 43 bratrů) byla činnost jednoty zastavena, ale již v roce 1917 se ujaly cvičení samy ženy a cvičily žactvo i mužský dorost. Ve válce padlo 7 bratří a nejlepší cvičenci byli v legiích.

            Roku 1919 počal v Jednotě nový život a vzrůst. Základna se rozšířila na 131 mužů 81 žen. Na veřejném cvičení 3 srpna cvičili s námi se zbraní i francouzští legionáři, ubytovaní tehdy v dívčí škole. V tomtéž roce ustanovilo se „Družstvo pro stavbu sokolovny“.

            Na veřejném cvičení 20.srpna 1920 zavlál nad našimi hlavami vlastní prapor a byla ustanovena pobočka v Čenkově . Roku 1921 byly založeny pobočky v Růžené a Hodicích, téhož roku byla také slavnostně odhalena za veliké účasti Sokolstva, vojska, úřadů a lidu pamětní deska na rodném domě plukovníka Švece v Čenkově, po němž je pojmenována naše Sokolská župa.

„Družstvo“ též koupilo dům s velkým pozemkem za 120000 Kč zvaný Rähmstube (v dnešní Nádražní ulici),  a společnou prací bylo tu upraveno prostorné letní cvičiště, které se velmi dobře osvědčilo a stalo se základem pro novou Sokolovnu, která tu pomaly začala nejen svépomocí vyrůstat.

Od roku 1925 mělo „Družstvo“ pronajatý velký sál v kavárně Republika a roku 1927 tuto kavárnu tehdy za 350000Kč koupilo (dnešní Sokolský dům). Sokol třešťský tak měl svůj stánek na pořádání různých kulturních akcí přímo ve středu města.

8.červenec 1928 byl pro všechny třešťské sokoly velký. Po 35 letech své působnosti se slavnostně otvírala vlastní tělocvična. Oslavy probíhaly od šesté hodiny ranní budíčkem, celá Třešť zářila barvami Sokolskými a zvučela zvuky Sokolského zpěvu a hudby. Městem se linul mohutný slavnostní průvod za účasti mnohých Sokolských jednot nejen z Čech, a odpoledne bylo věnováno veřejnému cvičení. Konec slavnosti byl ve znamení veselice na cvičišti a ve večerních hodinách Věnečkem v kavárně Republice

.V letech 1939 a 1940 činnost Sokolu ochromili válečné události a různé represe, počaly se uzavírat pobočky pro svoji malou, až žádnou činnost. Roku 1941 z nařízení tehdejší vlády ukončuje svojí činnost, ale tajně doufá. Na podzim roku 1945 jednota obnovuje svou činnost. Roku 1948 je její činnost opět ukončena, tentokráte na delší dobu…

Dne 23.února 1990 proběhla ustavující schůze organizace a od 30.3.1990 byl Sokol Třešť znovu registrován. Bohužel Jednota nemohla prokázat takovou činnost, která odpovídala její bohaté minulosti a zásadám. Roku 1993 byla sice navrácena v restituci kavárna Republika, ale v takovém stavu, že nebylo možno ji používat, ba dokonce se uvažovalo o její demolici. Od roku 1993 zde probíhali práce na opravách svépomocí, hlavně v přední části budovy.

Ač budova Kavárny Republika dříve sloužila ke kulturním akcím Sokola třešťského, byla nyní z organizačních důvodu přejmenována na Sokolský dům – převážně pro sportovní činnost, protože původní Sokolovnu s hřištěm v Nádražní ulici se nepodařilo během restituce získat zpět.

Než se podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci celého Sokolského domu, cvičilo se po různých tělocvičnách jak na Základní škole, SOU Třešť, tak i v Mateřské škole. V květnu roku 2004 proběhlo slavnostní otevření Sokolského domu a soustředění oddílů pod vlastní střechu. Cvičenců postupně přibývalo, rozšiřovalo se i spektrum jednotlivých cvičení. Bylo zde Cvičení rodičů s dětmi, Aerobic, Národní házená, Florbal a Aikido. Dnes Sokol Třešť zastřešuje oddíly Cvičení předškolních dětí, Bushi klub Kodokan judo, Divadelní soubor Jana Lišky,  Fotoklub, Zdravotní cvičení, Kondiční cvičení na míčích, Kickbox, Shiatsu, Filipino Combat, Badminton, Volejbal a Seniory - Věrnou gardu.